Zur Befestigung der Fußstütze.

Der Klebesatz wird zur Befestigung der Fußstütze bei den Pedalkappen in Edelstahl benötigt.

Artikelnummer:

8X0071780

  • A1 (2011-2014)
  • A1 Sportback (2012-2014)

Postanschrift:

Losch Import S.à.r.l.
Service clientèle Luxembourg
5, rue des Joncs
L-1818 Howald

Telefon:

+352 261212341

E-Mail:

shoppingonline@audi.lu